Tillsammans 2023

Lägerplatsen

Vår lägerplats ligger vid sjön Malungen. Det är en privatperson som äger marken som låter oss nyttja åkrar, öppna ytor och skogsområden. I området finns några ekonomibyggnader som vi också här tillgång till för café, matutlämning och program.

Flygbild på lägerplatsen

Vatten

Diskvatten kommer vi ta från sjön. Vi kommer pumpa upp det till särskilda behållare för det ändamålet. Dricksvatten kommer köras till lägerplatsen i för det avsedda behållare.

Toalett

På lägret kommer det vara toaletter av typen bajamajor. Dessa kommer städas och ses över minst en gång om dagen och tömmas vid behov.

Vid toaletterna kommer det finnas möjlighet att tvätta händer samt alkogel.

Dusch

På lägerområdet finns ingen dusch att tillgå. Men på en liten ö i anslutning till lägret finns en badplats. Idag finns bra campingduschar att köpa, eller bygga, för de som ändå vill duscha.

Slanor att bygga med

Alla slanor står i skogen. Därför är det viktigt att ni förbereder scouterna och tränar på att ta ner träd på ett säkert och snyggt sätt. En ledare ska alltid vara med för att hjälpa scouter som är ovana att hantera såg och yxa.

Markägaren kommer märka ut vilka träd vi kan ta ner för kunna bygga med. Efter lägret kommer slanorna tas om hand för att bli ved.

Ved

Vi kommer tillhandahålla ved för mysbrasor på kvällar och för program. Det kommer finnas några eldstäder där vi eldar tillsammans.